L'elaboració de l'oli verge extra "La Fargueta"  comença per cuidar el sòl com un organisme viu, amb cobertes vegetals, adobs verds i matèria orgànica compostada provinent de la ramaderia extensiva. També es mantenen cledes verdes i marges com a reservoris de fauna auxiliar. Uns mètodes basats, exclusivament, en pràctiques agràries ecològiques.

                                  


                       


La Producció Agrària Ecològica (PAE) és un conjunt de pràctiques agrícoles basades en l'agricultura tradicional on s'afegeixen coneixements i técniques  actuals, encaminats a prodüir aliments saludables, tant per al consumidor, com per al productor i l'entorn, sense utilitzar fertilitzants ni plaguicides químics.


                        Però la principal raó que fa de l’oli verge extra La Fargueta un producte de qualitat superior, és la recol·lecció artesanal i l’extracció en fred del suc d’oliva amb la màxima cura. A partir de fruits molt primerencs, sacrificant rendiment en pro de la qualitat, es porten a molturar les olives amb el mínim temps possible, per garantir un oli ple dels sabors i aromes que l’oliva desprèn quan encara no està del tot madura.                          S'emmagatzema en dipòsits especials d'acer inoxidable amb  tapa flotant i fons cònic. Així es decanta  i reposa l'oli fins el moment d'envasar-lo. D'aquesta manera es preserven les vitamines C, E, b-caroté precurssor de la vitamina A i polifenols, substàncies antioxidants i anti-envelliment. molt beneficioses per l'organisme i recomanades per la OMS. Finalment s'envasa en ampolla fosca per a que aquestes qualitats no es degradin amb la llum.


A més, el cupatge de les varietats tradicionals de la zona, emprades en l’elaboració, morrut, sevillenca i farga –aquestes últimes les més antigues cultivades a la península, fa més de 2500 anys, de les quals en romanen alguns exemplars mil·lenaris a Ulldecona- permeten que s’obtingui un pannell de cata amb connotacions aromàtiques que recorden a l’ametlla i la nou verda, transparent, sense terbolesa, d’un color groguenc, d’intensitat entre lleugera i mitjana, dolç, lleugerament amarg i picant, que li confereixen uns matisos únics i exclusius.